Bir Devlet Memuru Kaç Defa İstifa Edebilir?

Bir devlet memuru kaç defa istifa edebilir? Devlet memuru görevini sürdüren memurlar görevlerine geri dönme hakkı bulunuyor mu?
Bir devlet memuru kaç defa istifa edebilir? İstifa ile devlet memurunun kendi isteği ile görevinden feragat etmesidir. İstifa beyanı memur tarafından yazılı olarak gerçekleştirilir. Kamu görevinden istifa da haklardan bir tanesidir. Devlet memurlarının istifa hakkı konusunda tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.
Kural olarak memurun yazılı istifa beyanının mutlaka yazılı olarak iletilmesi gerekir. Kurumun istifayı kabul etmeme yetkisi bulunmaz. İstifa talebi terditli olarak gerçekleştirilir. İstifa talebi belirli tarihler üzerinde gerçekleştirilir. Memur dilekçe verdikten sonra istifası kurum tarafından kabul edilir.

Memurun İstifasının Kabulü

Memur istifasının kabulü konusunda nasıl hareket edileceği konusunda detaylar bulunmamaktadır. Burada temel amaç memurun istifa beyanı üzerine kararın verilmesidir. İstifasını beyan eden memurun istifası reddedilmez.

Memurun İstifaya Zorlanması

Her hukuki uygulamada olduğu gibi istifa talebinin kişinin hür iradesine dayanması gerekir. Memurun baskı altında verdiği istifa dilekçeleri dikkate alınamaz.

İstifadan Vazgeçme

İstifa talep eden memurun istifadan vazgeçmesi bu kararından vazgeçmesi mümkündür. İstifadan vazgeçme talebinin urum tarafından kabul edilmeden yapılması gerekir.

İstifa Usulü Ve Süresi

Bir devlet memuru kaç defa istifa edebilir? İstifa eden memur direkt görevinden ayrılmamaktadır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kişinin göreve başlayana kadar çalışır. Memurun bekleme süresi en fazla bir ay olarak hesaplanmıştır. Bir ayın dolması ile istifa eden memur yeni kişiyi beklemeden ayrılabilir. Olağanüstü durumlarda ise bir aylık bekleme süresi uygulanmaz. İstifa eden memur görevini devir ve teslimle yükümlü olması durumunda devir teslim sonrasında görevden ayrılacaktır. Kanunda görevi bırakmaya ilişkin istisnalar düzenlenmiştir. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde devlet memurları yerine atanacaklar kişiler gelmeden göreve başlayamaz.

İstifa Eden Memurların Tekrar Memur Olması Mümkün Mü?

İstifa eden memur altı ay boyunca memurluğa alınmamaktadır. Yerine gelecek memuru beklemeden ayrılanlar bir yıl, devir teslim yükümlüğüne uymayanlar üç yıl, olağanüstü hallerde görevden ayrılanlar ömür boyu devlet memurluğuna alınmayacaktır. Bir devlet memuru kaç defa istifa edebilir? Sorusuna bu şekilde yanıt verebiliriz.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir