Kayseri Diskalkuli Testi

Özel bir öğrenme güçlüğü olan diskalkuli matematik hesaplama yeteneğini engelleyen yaygın bir nörogelişimsel bozukluktur. Çocuk aritmetik öğrenmede, kavramlarını anlamada, sayısal bir değeri kesin ve anlamlı ifadeler oluşturmada zorluk çekmesidir.

Diskalkuli Testi Nedir

Diskalkuli Testi, çocukların diskalkuli olup olmadığını belirlemesine yardımcı olmayı amaçlayan basit ve kısa bir ankettir. Uzmanlar tarafından yapılan teşhisin yerini tutmaz, sadece ön teşhis olarak kabul edilebilir. Doğru ve isabetli teşhis için https://www.tetaclinic.com.tr/disleksi-disgrafi-diskalkuli alanında uzman hekimler ve teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Diskalkuli tanısı alan kişiler, yaşlarına göre beklenenle örtüşmeyen ve doğuştan gelen kalıtımsal bir hastalık değildir. Nörogelişimsel bozuklukta, rakamlar arasında karışıklık, rakamların ters çevrilmesi, sayıları ayna yazısıyla yazma ve çeşitli matematik becerilerinde zorluklar sergileme eğilimindedir. Diskalkuli rahatsızlığı olan çocuklar, Özel eğitim fırsatlarının olmaması, çevresel yoksunluk veya entelektüel eksiklikler yüzünden yakın çevrelerinde zorluklarla karşılaşabiliyor.

 

Diskalkuli: Mesleki tanımı; çoğunlukla “matematik disleksisi” olarak adlandırılan gelişimsel diskalkulinin profesyonel tanımıdır. Son yıllarda dünya çapında yapılan klinik araştırmalar, ancak genel nüfusun yaklaşık %5’inin öğrenme güçlüğü yaşadığını ortaya koymuştur. Bu hastalık genellikle disleksi, disgrafi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi ortak risk faktörlerine sahip gelişimsel bozukluklardır. Öğrenme güçlüğü tanısı konmuş kişilerde mutlaka matematikte zorlukla karşılaşacağı anlamına gelmemelidir. Diskalkuli tanısı konan her kişinin kaçınılmaz olarak (disleksi) okuma güçlüğü, disgrafi yazma güçlüğü becerilerinde de sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Çocuklarda Diskalkuli Tanısı

Çocuğun öğrenimdeki gecikmelerini ve hayal kırıklığını önlemek için bu teşhisin mümkün olduğu kadar erken yapılması gerekir. Matematikteki zorluklar diğer faktörlerin yanı sıra yetersiz öğretim, dikkat değişiklikleri ve kaygıdan kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir. Bu amaçla https://www.tetaclinic.com.tr/disleksi-disgrafi-diskalkuli bir uzman tarafından uygulanması gereken çeşitli testler bulunmaktadır.

Diskalkulinin özellikleri

Erken müdahale önemlidir, çünkü öğrenme bozuklukları bir kartopu gibidir. Burada bazı zorluklar, çocuğun tüm akademik performansını etkiler, kaygıya, depresyona, özgüven ve motivasyon kaybına neden olur. Diskalkulinin bazı özellikleri aşağıda bulunmaktadır.

  •         Geriye doğru saymada zorluk,
  •         Hesap makinesi kullanmak dışında hafıza eksikliğini telafi edecek öğrenme stratejilerinin eksikliği,
  •         Saatlerce pratik ve ezberlemeye rağmen temel gerçekleri hatırlamada zorluk, elde edilen sonuçların kesin olmamasıdır.
  •         “0” rakamının sayı sistemindeki değerini, yerini ve rolünü anlamada zorluk.

Matematikte öğrenme güçlüğünün diğer belirtileri şunlardır:

  •         Bir sayıyı ve tahmini anlamada zorluk,
  •         Matematiksel hesaplamalarda yavaş olma eğilimi,
  •         Toplama işlemini varsayılan işlem olarak kullanma, diğer hesaplama işlemlerini yapmaktan kaçınma,
  •         Uygulama sırasında çok sayıda hata,
  •         Yanlış cevaplara varmamak için zor görevlerden kaçınmak,
  •         Kafadan hesaplama yapma becerisinin düşük olması

Matematik konusunda sürekli başarısızlığa bağlı olarak kaygı düzeyinin yüksek olması da diskalkuli varlığına işarettir. Öğrenme ve okuma güçlüğü olan öğrencilerle uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir uzman https://www.tetaclinic.com.tr/disleksi-disgrafi-diskalkuli sizin veya çocuklarınızın matematik problemlerine nasıl daha etkili yaklaşacağınızı ve matematik becerilerini daha yavaş, daha az stresli, yargılayıcı olmayan bir ortamda nasıl uygulayacağınızı öğrenmesine yardımcı olabilir.

Çocuklarda Diskalkuli Tedavisi

Çocuğun matematik konusunda sorunları varsa, bu tanının doğrulanması için bir psikolog tarafından değerlendirme talep edilmesi önemlidir. Tedavinin büyük bir kısmı, çocukların performanslarını geliştirebilmeleri ve sürdürebilmeleri için daha yakından, kişiselleştirilmiş ve profesyonel olarak izlenmesini içerir. Depresyon veya anksiyete gibi bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekli olabilir. Günlük yaşamda, kart veya masa oyunları gibi matematiksel akıl yürütmeyi teşvik etmede yararlı olabilecek küçük etkinlikler vardır. Çocuklar sayıları günlük olarak kullanmaya teşvik edilmelidir; örneğin süpermarketteki ürünleri saymak, azalan sırada saymak veya sayıların yer aldığı şarkı ve hikâyeleri kullanmak. Aslında pek çok çocuk, öğretiminde müzik, kafiye ve ritim kullanıldığında matematik kavramlarını daha çabuk öğrenip ezberleyebilir.

Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, diskalkuli tanısı alan çocuklar ve gençler, matematik derslerinde diğer sınıf arkadaşlarına ayak uydurmak ve ev ödevleriyle daha iyi başa çıkmayı öğrenmek için okudukları eğitim çerçevesinde akademik destek hakkına sahiptirler. Ayrıca matematik kaygısı bu özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere özel değildir.

Diskalkuliyi önlemek mümkün mü?

Hamilelik sırasında alkol veya ilaç kullanımından kaçınmak gibi bazı önlemler dışında diskalkuliyi önleyecek bir yöntem yoktur. Önemli olan, çocuğun genel gelişimi üzerindeki etkisini en aza indirmek için erken teşhis etmektir. İdeal olarak, yeterli desteğin sunulabilmesi için okula başlamadan önce gerçekleşmesi gerekir.

Teta Clinic

Teta Clinic, umut verici bir geleceğe ve kendine özgü kalitesiyle Diskalkuli alanında da hizmet vermektedir. Sizlere rehberlik eden değerlerin doğrultusunda tutarlı olmasıyla tanınan bir kurumdur. Yaşamın her aşamasındaki Disleksi ve diskalkuli zorluğu çekenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla faaliyetlerimizi dijital kanallar ve yerel bakım aracılığıyla entegre ve kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. https://www.tetaclinic.com.tr/disleksi-disgrafi-diskalkuli Sağlıkları ve refahları konusunda bize güvenen danışmanlarımızı önemsiyoruz ve bu mirasa dayanarak, yüksek kaliteye ile geleceği projelendiriyoruz. Teta Clinik olarak, güvenli sağlık hizmetleri ve bizi arayanların her zaman hizmetinde olma kararlılığımızı devam ettireceğiz.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir