Kanun Hükmünde Kararname Nedir?

Televizyon izleyen ve meclis haberleri ile ilgili en ifade edilen kelimelerden birisi Kanun Hükmünde Kararname olmuştur. Kanun Hükmünde Kararname hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı ve karar yeter sayısı gibi gibi bir takım sıkı kurallara bağlı kalmadan aciliyet gerektiren konularda çok çabuk toplanarak aldığı kararları uygulamaya geçirebildiği özel bir kanun çıkarma şeklidir.

valilik

valilik

Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe Girme Şekli Nasıldır?

Kanun Hükmünde Kararname ilk kez 1961 anayasasına 1971 değişikliği ile girmiştir. Kanun hükmünde kararname olağan ve olağan üstü durumlara göre değişim gösterir. Olağan dönemlerde yapılan kanun hükmünde kararname Bakanlar Kurulu’na verilen bir yetki kanuna dayandırılarak çıkartılır. Kararnamenin yürürlüğe girmesi ise resmi gazetede yayınlanması ile başlar.

kanun hükmü

kanun hükmü

Resmi gazetede yayınlanmasından sonra Türkiye Büyük Meclisi’nin onayına sunulur. Kanun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi ve süresi içinde birden fazla çıkarılıp çıkarılamayacağıdır. Kanun hükmünde kararname ile temel haklar ve özgürlükler kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler düzenlenemez.  Bütçe kanunda değişiklik yapılamaz. Hiçbir hak Kanun Hükmünde Kararname ile sınırlanamaz ve durdurulamaz.

Etiketler:
Yorum Yok

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir